Welkom

Welkom bij de vrienden van Heidedal.

Laatste nieuws

Het bestuur van de Stichting heeft op 25 februari 2019 het besluit genomen de stichting op te heffen. De formele opheffingsdatum (uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) is bepaald op 30 april 2019.

De reden van dit besluit is gestoeld op o.a. het ontbreken van een gemeenschappelijke ruimte in het nieuwe gebouw van Het Beekdal, de sterk verminderde mogelijkheden om activiteiten te organiseren die geld opleveren voor de Stichting, verminderd vertrouwen in de leiding van Het Beekdal vanwege de elkaar wisselingen in die leiding, het feit dat Het Beekdal zelf gelden inzamelt voor activiteiten die eerder door de Stichting werden georganiseerd.

Daarnaast neemt een aantal bestuursleden afscheid en zijn de resterende bestuursleden, gezien bovenstaande,  onvoldoende gemotiveerd om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden.

Ter gelegenheid van het opheffen van de Stichting heeft het bestuur besloten een beeld aan te bieden aan de bewoners van Het Beekdal, dat in maart 2019 geplaatst zal worden aan de rand van de vijver in het park achter Het Beekdal.

 

 

Welkom bij de vrienden van Heidedal.

Laatste nieuws

Het bestuur van de Stichting heeft op 25 februari 2019 het besluit genomen de stichting op te heffen. De formele opheffingsdatum (uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) is bepaald op 30 april 2019.

De reden van dit besluit is gestoeld op o.a. het ontbreken van een gemeenschappelijke ruimte in het nieuwe gebouw van Het Beekdal, de sterk verminderde mogelijkheden om activiteiten te organiseren die geld opleveren voor de Stichting, verminderd vertrouwen in de leiding van Het Beekdal vanwege de elkaar wisselingen in die leiding, het feit dat Het Beekdal zelf gelden inzamelt voor activiteiten die eerder door de Stichting werden georganiseerd.

Daarnaast neemt een aantal bestuursleden afscheid en zijn de resterende bestuursleden, gezien bovenstaande,  onvoldoende gemotiveerd om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden.

Ter gelegenheid van het opheffen van de Stichting heeft het bestuur besloten een beeld aan te bieden aan de bewoners van Het Beekdal, dat in maart 2019 geplaatst zal worden aan de rand van de vijver in het park achter Het Beekdal.

 

 

Doelstelling

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Heidedal  probeert het leven van de bewoners van Het Beekdal  wat te veraangenamen.  Dit doen we door die zaken te realiseren die buiten de normale zorgverlening door Vilente vallen en ook niet door de wettelijke regelingen (AWBZ) worden gefinancierd.

In de statuten is onze doelstelling formeel weergegeven als:

De Stichting stelt zich ten doel ten behoeve van de bewoners van Het Beekdal en Heidestein zaken te (helpen) verwezenlijken, die buiten de exploitatie en/of investeringsbegroting van het verzorgingshuis en Vilente vallen en niet vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of anderszins worden gefinancierd en dienen tot welzijn en welbevinden van de bewoners alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Voor de volledige tekst van de statuten neem contact op met ons.

Donateur worden? Neem contact met ons op!

Welkom bij de vrienden van Heidedal.

Laatste nieuws

Het bestuur van de Stichting heeft op 25 februari 2019 het besluit genomen de stichting op te heffen. De formele opheffingsdatum (uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) is bepaald op 30 april 2019.

De reden van dit besluit is gestoeld op o.a. het ontbreken van een gemeenschappelijke ruimte in het nieuwe gebouw van Het Beekdal, de sterk verminderde mogelijkheden om activiteiten te organiseren die geld opleveren voor de Stichting, verminderd vertrouwen in de leiding van Het Beekdal vanwege de elkaar wisselingen in die leiding, het feit dat Het Beekdal zelf gelden inzamelt voor activiteiten die eerder door de Stichting werden georganiseerd.

Daarnaast neemt een aantal bestuursleden afscheid en zijn de resterende bestuursleden, gezien bovenstaande,  onvoldoende gemotiveerd om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden.

Ter gelegenheid van het opheffen van de Stichting heeft het bestuur besloten een beeld aan te bieden aan de bewoners van Het Beekdal, dat in maart 2019 geplaatst zal worden aan de rand van de vijver in het park achter Het Beekdal.

 

 

Contact

Stichting Vrienden van Heidedal

Als bewaarder van de stukken is aangewezen:

S. Erkelens
Tabakstiend 6
6871 TK Renkum

Tel.: 06 5116 3535
Email: johnerkelens@live.nl